การทำหัวโขนของ ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์

การทำหัวโขนของ ม.ล. พันธ์สวัสดิ์   ศุขสวัสดิ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์  ผู้เป็นบิดา    ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการทำหัวโขนของที่นี่จึงเริ่มจากการทำหัวโขนของ ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ซึ่งความสนใจในงานศิลปะและวิชาช่าง โดยเริ่มหัดเขียนภาพไทยจนสามารถขายได้ตั้งแต่อายุ 13 ปี นอกจากนี้ท่านยังแกะสลักตัวหนังตะลุงได้อีกด้วย    เมื่อไปเที่ยวงานภูเขาทอง ท่านได้ซื้อหัวยักษ์กำมะลอนำมาฝึกหัดปั้นหุ่น  หลังจากชมการแสดงโขนในงานวัดแล้วมีความสนใจมากจึงเข้าไปหลังโรงขอดูหัวโขนที่ใช้ในการแสดง  ทำให้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามทำหน้าโขน   เมื่อครูปุ่น  เวชาคม ซึ่งเคยเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ 6  มาชวนให้หัดเล่นโขน  จึงตกลงเพราะตรงกับที่เคยตั้งใจไว้   ในที่สุดก็ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ซ่อมแซมหน้าโขนที่ชำรุด   หลังจากกลับจากการแสดงแล้วจึงศึกษาวิธีทำหน้าโขน   และเมื่อมีโอกาสจะหัดทำเองที่บ้านด้วยการจดจำของเดิมเป็นหลัก   เมื่อพอใช้ได้จะนำไปให้คณะโขนใช้   โดยขอรับทุนที่จ่ายไปมาเป็นทุนทำต่อไปจนสามารถประกอบเป็นอาชีพ (ประมาณปี 2486) จากนั้นเป็นต้นมา  

 Making of Khonmask of M.R. Charoonsawat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© หัวโขน หม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ Khon Masks
Powered by iSME Thai สนับสนุนโดย ThaiSEM & Multitask